Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Śniadanie z przedsiębiorcą

Data wydarzenia:

21 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:

9.00 – 10.00

Rejestracja:

formularz online; rejestracja do 18.06.2021 r.

Do zarejestrowanych osób zostanie przesłany mail zawierający dane do logowania do MS Teams.

Miejsce wydarzenia:

online – platforma MS TEAMS

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

„Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentację doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy będą wygłaszać tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Spotkanie ma służyć nawiązaniu efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalność firmy.

Agenda:

  1. Otwarcie spotkania przez Organizatorów (CTT UR, CI UR)
  2. Omówienie głównych celów Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”
  3. Krótkie wystąpienia zaproszonych przedsiębiorców (dla chętnych)
  4. Krótkie wystąpienia naukowców z UR
  5. Podsumowanie spotkania i zakończenie

Spotkanie jest realizowane w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Więcej o Projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”: https://inkubator4.urk.edu.pl

baner promujący wydarzenie

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI