Rola Instytucji Otoczenia Biznesu w rozwoju gospodarczym Małopolski – zapraszamy na webinar

|

grafika z tytułem wydarzenia

10 grudnia o godzinie 10.00, zapraszamy na otwarty webinar poświęcony roli Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej IOB) w rozwoju gospodarczym Małopolski. Impulsem do spotkania są wyniki kompleksowych badań, którymi objęliśmy wszystkie IOB w Małopolsce.

Jako region chcemy widzieć w IOB partnerów w prowadzeniu szeregu działań, które zbiorczo określamy mianem Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) czyli wyboru priorytetów rozwojowych i alokacji regionalnych zasobów poprzez udział interesariuszy ze świata przedsiębiorczości. Sposób włączania IOB i innych partnerów regionalnych w PPO sformułowaliśmy w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 w Obszarze interwencji 3 – Zaufanie, więzi i dyfuzja wiedzy w ekosystemie innowacyjności – PPO. Badania dały nam szereg wskazówek jak, i w jakim stopniu, włączenie to jest możliwe. Tą wiedzą chcemy się podzielić i przedyskutować możliwe dalsze kroki.

Webinar potrwa około 60 minut. W pierwszej części zaprezentujemy wyniki badania, w drugiej oddamy głos uczestnikom. Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, od przedstawicieli samych IOB, przez ich klientów i potencjalnych klientów ze środowiska przedsiębiorstw i III sektora, po akademików i praktyków zainteresowanych rozwojem regionalnym. Webinar będzie dostępny pod adresem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: innowacyjna.malopolska@umwm.malopolska.pl.