Pracuj z nami Ukraino 🙂

|

baner promujący

Fundacja Inteligentna Małopolska we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym uruchamia inicjatywę, która będzie wspierać społeczeństwo ukraińskie w dążeniu do wolności i demokracji dzięki pomocy we włączeniu uchodźców z Ukrainy w polski rynek pracy. W ramach zaplanowanych działań zostaną stworzone warunki, umożliwiające uchodźcom osiągnięcie względnej stabilizacji społeczno-ekonomicznej poprzez podniesienie ich kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

Osoby przybywające do polski potrzebują, oprócz wsparcia socjalnego, zapewnić sobie i swoim podopiecznym godziwy byt. Praca jest czynnikiem, który z jednej strony odciąża system socjalny, z drugiej zaś ma aspekty psychologiczny i motywacyjny. Jedną z głównych barier związaną z podjęciem zatrudnienia jest brak znajomości języka polskiego oraz brak miejsca na realizację prac wykonywanych m.in. w ramach wolnych zawodów. W ramach projektu Fundacja udostępni bezpłatnie posiadaną wyposażoną, kreatywną przestrzeń, w ramach której uczestnicy zajęć będą mieli z jednej strony udostępnione miejsce do pracy i zarobkowania, z drugiej zaś będą mogli podnieść swoje kwalifikacje.

Szczegóły inicjatywy dostępne są tutaj.