Pierwsze spotkanie międzynarodowego Projektu Pilotażowego Inicjatywy Awangarda – Hydrogen (H2)

|

baner promujący wydrazenia związane z wodorem

W dniu 29 września 2022 r. w Krakowie, podczas 11 Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych – KOMPOZYT-EXPO®, odbędzie się inauguracyjne spotkanie partnerów wodorowego Pilota Hydrogen (H2) należącego do Inicjatywy Awangarda. Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych branżą wodorową, które działają na rynku energii odnawialnej, pragną umiędzynarodowić swoją sieć kontaktów biznesowych czy też chcą dowiedzieć się więcej na tematy około wodorowe i ich rozwój w różnych częściach Europy.

Inicjatywa Awangarda to stowarzyszenie, która działa na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych technologii przynależnych do regionalnych inteligentnych specjalizacji. Istotą jego funkcjonowania są tematyczne projekty pilotażowe, które umożliwiają skupionym w nich regionom współprace w ramach wybranych obszarów innowacyjności. Jednym z nowo utworzonych pilotów jest Pilot Hydrogen (H2), którego Małopolska, wspólnie z Lombardią i Słowenia, jest współkoordynatorem. Celem działań podejmowanych w Pilocie jest chęć przyspieszenia rozwoju gospodarki wodorowej w Europie i stworzenia szans biznesowych dla podmiotów chcących działać w tym sektorze. W ramach Projektu Pilotażowego istnieją plany realizacji inicjatyw prowadzących zarówno do zwiększenia i rozbudowania bazy wiedzy i grona specjalistów zajmujących się wodorem, jak też opracowanie i testowanie technologii możliwych do wdrożenia w europejskim wodorowym łańcuchu wartości.

Reprezentanci zaangażowanych w aktywność Pilota podmiotów (instytucje naukowe, przemysłowe i administracja publiczna z 22 regionów) zaprezentują podczas krakowskiego spotkania swój potencjał i plany związane z ekspansją wodoru w ich lokalnym, ale też europejskim kontekście. Partnerzy omówią również wstępne idee dotyczące tzw. projektów demonstracyjnych, które stanowią serce Pilota i w ramach których realizowane są określone zadania obliczone na rozwój technologii wodorowej i powiększanie wodorowej bazy wiedzy. Dyskusji towarzyszyć będzie omówienie podstawowych założeń związanych z funkcjonowaniem Pilota i jego organizacją. Małopolska cały czas jest otwarta na współpracę z lokalnymi firmami czy instytucjami badawczymi, które chciałyby zaangażować się zarówno w prace Pilota Wodorowego, jak też inne przedsięwzięcia realizowane pod egidą Inicjatywy Awangarda.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00, a jego językiem będzie język angielski. Spotkanie będzie mało charakter hybrydowy: stacjonarny lub zdalny (podłączenie się do wydarzenia online). Zarówno osoby planujące odwiedzić miejsce spotkania osobiście, jak również te, które będą z nami online prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem e-mail: pawel.soja@umwm.malopolska.pl.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w formie stacjonarnej proszone są dodatkowo o zarejestrowanie się na stronie 11 Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych. Rejestracja uczestnika jest wymagana celem uzyskania wstępu na teren Targów, co oznacza, że po uzyskaniu biletu wstępu dana osoba będzie mogła brać udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Targów w dniach 28-29 września.

logo inicjatywy awangarda