Patent na dobry początek raz jeszcze!

|

grafika promująca wydarzenie

Zapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji seminarium „Patent na dobry początek”. Tym razem nasi eksperci przybliżą nam przede wszystkim zagadnienia związane z nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją i maszynowym uczeniem. Zaprezentują również praktyczne aspekty ochrony i zarządzania własnością intelektualną w Polsce i za granicą oraz wyjaśnią jak przeszukiwać bazy informacji patentowej z uwzględnieniem baz Espacenet, która stanowi punkt wyjścia do prowadzenia poszukiwań w regionalnej i światowej dokumentacji patentowej. Zapraszamy już 22 listopada!

Seminarium „Patent na dobry początek” to bezpłatne wydarzenie organizowane przez Województwo Małopolskie poświęcone tematyce ochrony własności intelektualnej. Skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli start’upów, naukowców planujących komercjalizację swoich badań, a także wszystkich zainteresowanych tematyką. Ponownie spotykamy się w formule online. Szczegółowy program poniżej.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować. Webinarium odbędzie się za pośrednictwem platformy FRESHMAIL. Link do spotkania zostanie przesłany przed rozpoczęciem seminarium.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

ZapraszaMY do udziału!

Program webinarium

10:00 – 11:00

Nowe technologie a prawo patentowe

Andrzej Kacperski

  • ochrona wynalazków, nowych technologii oraz praw patentowych
  • technologia Al – sztuczna inteligencja oraz Ml – maszynowe uczenie
  • prawo własności a aplikacje webowe i mobilne, które podlegają ciągłej aktualizacji – jak z nich korzystać i co należy o nich wiedzieć?

Sesja Q&A

 

Andrzej Kacperski – polski i europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów europejskich, prawnik (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego), wpisany na listę rzeczników patentowych w 1978 roku. Od 1990 roku prowadzi własną kancelarię patentową w Krakowie. Długoletni wykładowca na aplikacji dla rzeczników patentowych, były wiceprezes i prezes samorządu zawodowego – Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

11:10 – 12:00

Praktyczne aspekty ochrony i zarządzania własnością intelektualną w Polsce i za granicą

Joanna Kluczewska-Strojny

  • tryby zgłoszeniowe znaki towarowe i wzory przemysłowe
  • korzyści z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  • przykłady praktyczne

Sesja Q&A

 

Joanna Kluczewska-Strojny – prawnik, polski i europejski rzecznik patentowy. Absolwentka licznych studiów i kursów specjalistycznych m.in.: w Amerykańskim Urzędzie Patentowym (USPTO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Doktoryzuje się w Instytucie Nauk Prawnych PAN z ochrony nietypowych znaków towarowych. Ekspert w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie mediów. Autorka książki pt. „Korzyści dla przedsiębiorcy z ochrony własności intelektualnej – dobre przykłady w kraju”.

12:10 – 13:00

Praktyczne aspekty korzystania z baz informacji patentowej w tym baz UPRP i Espacenet

Mariusz Strojny

  • czym są badania patentowe czystości patentowej?
  • jak przeszukiwać bazę informacji patentowej z uwzględnieniem baz Espacenet, która stanowi punkt wyjścia do prowadzenia poszukiwań w regionalnej i światowej dokumentacji patentowej?

Sesja Q&A

 

Mariusz Strojny – doradca biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od 2016 roku Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Od 2018 roku jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego oraz Redaktorem Naukowym Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Występuje w roli eksperta w tematyce patentowej, zarządzaniu innowacjami, transferze technologii, badaniach patentowych. Jest autorem ponad 200 artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych, badań naukowych i rynkowych oraz ekspertyz.