Nowe instrumenty Programu Horyzont Europa – Misje i Partnerstwa

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Nowe instrumenty Programu Horyzont Europa – Misje i Partnerstwa

Data wydarzenia:

22 czerwca 2022 r.

Godzina wydarzenia:

9.00-10.30

Miejsce wydarzenia:

online

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi instrumentami Horyzontu Europa – Misje (Misje UE to zobowiązanie do rozwiązywania głównych wyzwań społecznych, takich jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach oraz zapewnienie zdrowej gleby i żywności) oraz Partnerstwa ( Partnerstwa europejskie łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań Europy poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji ). Podczas szkolenia zostaną przybliżone zasady uczestnictwa w wyżej opisanych instrumentach, finansowanie oraz tematyka.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI