Małopolska drugim najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce!

|

mapa Polski pokazująca miejsca w rankingu poszczególnych regionów kraju

Małopolska utrzymała 2. miejsce pod względem innowacyjności regionów w Polsce w najnowszym rankingu “Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”. Od momentu powstania raportu cztery województwa niezmiennie pozostają liderami innowacyjności, są to: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. W porównaniu z ubiegłym rokiem 8 województw utrzymało swoją pozycję, 5 awansowało, a 3 zanotowały spadki.

Wynik w rankingu powstał z sumowania wyników w 5 kategoriach, które według ekspertów banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Nasze województwo zdobyło 83 pkt. (zajmujące I miejsce w rankingu województwo mazowieckie zdobyło 99 pkt.). Drugie miejsce Małopolska zawdzięcza przede wszystkim wynikom w kategoriach: wydatki na badania i rozwój (I miejsce, 100 pkt.), edukacja policealna (II miejsce i 97 pkt.) oraz liczba patentów (II miejsce, 82 pkt.). W kategorii “liczba pracujących w badaniach i rozwoju” nasz region zdobył 68 pkt (II miejsce). Najwięcej do nadrobienia mamy w kategorii “wydajność pracy” – zdobyliśmy tu 66 pkt. co przekłada się na 11. miejsce ex aequo z województwem warmińsko-mazurskim.

Wyniki tegorocznej rundy badania nie przyniosły radykalnych zmian w potencjale innowacyjnym województw. Liderami innowacyjności pozostają niezmiennie te same województwa czyli mocne ośrodki gospodarczo-biznesowe o dużej skuteczności wdrażania innowacji w krwiobieg gospodarki. Dół rankingu również wygląda podobnie jak w poprzednich latach – na ostatnich miejscach znalazły się województwa lubuskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Skromną pozycję tych regionów determinuje ich relatywnie niskie uprzemysłowienie, a także słabiej rozwinięta infrastruktura edukacyjna. Znajduje to odzwierciedlenie w niższej aktywności naukowo – badawczej, co w konsekwencji prowadzi do niższej wydajności pracy i niskiej stopy wartości dodanej generowanej przez lokalne firmy. Na tym tle, w tegorocznym badaniu wyróżnia się województwo świętokrzyskie, które awansowało o jedną pozycję. O zmianie zadecydowała większa aktywność w obszarze badań i rozwoju. W kategorii wydatków na ten cel, świętokrzyskie awansowało o 3 pozycje, zmniejszając tym samym dystans do lidera.

Największy spadek zaliczyło województwo lubelskie, które spadło o 3 oczka w dół. Jest to jednak w głównej mierze efekt wzrostu potencjału pozostałych regionów, nie spadku innowacyjności Lubelszczyzny. W środkowej części rankingu różnice dzielące regiony są niewielkie. Województwo śląskie, które zajmuje 5-tą lokatę i województwo lubelskie, sklasyfikowane na miejscu 8, dzieli zaledwie 1,7 pkt. To bardzo pozytywne zjawisko, które oznacza intensyfikację procesów innowacyjnych w regionach o średnim potencjalne gospodarczym.

Analizując dane z ostatnich pięciu lat warto zwrócić uwagę na województwa łódzkie i śląskie, które awansowały o 2 pozycje w zestawieniu. Co ciekawe, oba regiony przegoniły w rankingu Wielkopolskę. Różnice między wspomnianą trójką regionów są jednak niewielkie, więc w kolejnych latach możliwe są pewne przetasowania. Województwo łódzkie i śląskie awansowały w rankingu ze względu na zwiększoną aktywność w obszarze B+R. Przykładowo łódzkie znalazło się wśród trzech regionów, które w tym roku zbliżyły się najbardziej do lidera w kategorii wydatków na badania i rozwój. Zwiększaniu potencjału sprzyjają centralna lokalizacja, poprawa infrastruktury oraz dalszy rozwój ośrodka akademickiego. O trwałości trendu w kolejnych latach i utrzymaniu tegorocznej pozycji zadecyduje efektywność poniesionych nakładów oraz ich wpływ na wydajność prowadzonej w regionie działalności.

mapa Polski pokazująca miejsca w rankingu poszczególnych regionów kraju w tym roku oraz zmianę pozycji względem poprzedniego

Wiodącym tematem tegorocznego badania, były ograniczenia, ale i szanse wynikające z kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Historia poprzednich kryzysów pokazuje, że największe zmiany w losach firm, zarówno jeśli chodzi o wygraną, jak i przegraną, wynikają z dekoniunktury. Kryzysy to chwile prawdy, w których zarządzający mogą przekształcić, zresetować czy ponownie wymyślić swoje firmy – zauważył Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Szczegółowe wyniki rankingu znajdują na stronie Banku Millenium się pod tym linkiem.

„Indeks Millennium 2020 – Potencjał Innowacyjności Regionów” jest autorskim badaniem opracowanym przez Bank Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wynik w rankingu powstał z sumowania wyników w 5 kategoriach, które według ekspertów banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Wydajność pracy mówi o aktualnej sytuacji przedsiębiorstw, wydatki na badania i rozwój są wskaźnikiem aktywności innowacyjnej firm, liczba studentów informuje o potencjale siły roboczej (nie ma innowacji bez odpowiednio wyszkolonych kadr), liczba pracujących w badaniach i rozwoju świadczy o zapleczu intelektualnym regionu. Liczba wydanych patentów jest natomiast wskaźnikiem skuteczności w tworzeniu innowacji. Dla celów zrealizowanego badania wszystkim analizowanym kategoriom przyporządkowano tę samą wagę, a wyniki poszczególnych województw zostały ocenione na skali od 1 do 100 (gdzie wartość 100 mogło otrzymać województwo najlepsze we wszystkich kategoriach). W ten sposób obliczono „Indeks Millennium 2020 – Potencjał Innowacyjności Regionów”, którego wyniki uszeregowano w ranking.