Konferencja finałowa projektu InnoBridge!

|

30 września 2020 r. obędzie się konferencja finałowa projektu InnoBridge pn. „Usprawnianie wsparcia publicznego dla innowacji MŚP w regionach europejskich”. Konferencja miała odbyć się w Sofii, ale ze względu na sytuacje związaną z COVID-19 odbędzie się w formie zdalnej online w godzinach: 9.30-12.30. 

W konferencji będzie uczestniczyć m.in.  środowisko akademickie,  środowisko biznesowe, organizacje otoczenia biznesu, przedstawiciele samorządu lokalnego, uczestnicy projektu. Konferencja będzie stanowić platformę do wymiany najlepszych praktyk, do badania i omawiania możliwości wsparcia publicznego dla innowacji MŚP. Konferencja będzie miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytania takie jak: Jak możemy ulepszyć politykę regionalną, aby wspierać innowacje i badania i rozwój? Jakie środki mogą zapewnić, że wyniki badań i rozwoju będą dostępne dla MŚP? Jak wykorzystać korzyści płynące z cyfryzacji, aby poprawić innowacyjne wyniki regionu?

Ze strony Małopolski w konferencji weźmie udział Pani Sylwia Bednarczyk Mikuli – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i przedstawi prezentację pn. „Jak podnosić i mobilizować istniejące umiejętności i jak budować umiejętności na przyszłość?”.

Projekt InnoBride ma pomóc, w bardziej efektywnym i szybszym wykorzystywaniu prywatnych i publicznych wyników prac B+R oraz ma za zadanie wypracowane rekomendacji dla regionu w zakresie poprawy warunków dla skutecznego transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności w odniesieniu do udoskonalenia RPO WM 2014-2020 Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się na stronie projektu InnoBridge: www.innobridge-project.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.  Rejestracja dostępna na stronie: https://innobridge-project.eu/registration-inside.html.

Na stronie projektu InnoBridge znajdują się krótkie filmy o Partnerach Projektu: https://www.interregeurope.eu/innobridge/library/#folder=478.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu o Małopolsce – Małopolska Region InnoBridge Experience: https://youtu.be/dEd5pQeugHI.