Inteligentne Zdrowie – możliwości współpracy

|

grafika na której widać skomputeryzowaną głowę, z logo inicjatywy awangarda i napisem Inteligentne zdrowie

Zapraszamy na spotkanie online prezentujące planowanie działania i przedsięwzięcia w ramach nowego działania pilotażowego Inteligentne Zdrowie (Smart Health) w ramach Inicjatywy Awangarda. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia br. o godz. 10.00.

Pilotaż Smart Health w 2021 r. będzie finansowany z nowej inicjatywy międzyregionalnej – inwestycje w innowacje (I3) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet dla nowego instrumentu I3 w ramach EFRR wyniesie około 0,5 mld EUR. I3 będzie wspierać przede wszystkim regionalnych interesariuszy innowacji, dobrze zintegrowanych z regionalnymi ekosystemami innowacji, zapewniając finansowanie wspólnych projektów innowacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty z Małopolski do udziału w spotkaniu. Spotkanie jest bezpłatne, jednak wymaga rejestracji, której można dokonać pod tym linkiem.

Więcej o Inicjatywie Awangarda można przeczytać na stronach: www.s3vanguardinitiative.eu oraz www.malopolska.pl.