Małopolski Festiwal Innowacji

Innowacyjne Safari 2019

Program spotkań

08:00 – 10:00

Zbiórka we wskazanym miejscu w subregionie i przejazd do Krakowa

10:00 – 11:30

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (Kraków, ul. Szlak 42)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
11:30 – 12:00

Przejazd do następnego punktu Safari

12:00 – 13:30

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (budynek Wydziału Leśnego, al. 29-Listopada 46, sala 033)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:40

Przejazd do następnego punktu Safari

14:40 – 16:10

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini (Krzeszowice, Miękinia 381)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
16:10 – 18:20

Wyjazd z Krzeszowic i powrót na miejsce zbiórki w subregionie

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

ORGANIZATOR
INNOWACYJNEGO SAFARI / TARGÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi