Innowacje w małopolskich firmach. Wyniki badania

|

infografika z wynikami badań

Innowacje to kluczowy element wpływający nie tylko na postrzeganie firmy jako prężnej i nowatorskiej, ale niejednokrotnie warunek utrzymania rynkowej pozycji. Najnowszy raport Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego to wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie 1200 małopolskich przedsiębiorców.

Ankieta dotyczyła zakresu i rodzaju wdrażanych przez frimy innowacji, a także planów i problemów pojawiających się w tej materii. Przedsiębiorcy zapytani zostali także przedsiębiorców  o to czy w podejmowaniu działań innowacyjnych, korzystają z zewnętrznego wsparcia. Zbadane zostało również czy wdrażanie innowacji, koreluje z zasięgiem działania i profilem technologicznych  firmy.

Poniżej przedstawiony został skrót najważniejszych wyników badania. Z pełną wersją raportu można zapoznać się tutaj.