Innowacje dla przedsiębiorców w projekcie SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

|

linijki komputerowego tekstu i twarz kobiety-androida

Prowadzisz mikro, małą, średnią lub dużą firmę z siedzibą w Małopolsce? Masz pomysł na wprowadzenie innowacji, chcesz go rozwinąć i doprecyzować, sprawdzić jego potencjał i możliwości wdrożenia? Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na konsultacje online, w trakcie których odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane z udziałem w projekcie.

Spotkanie w formule on-line odbędzie się 25 czerwca o godz. 10.00 za pośredncitwem platformy Webex Meetings. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. Wystarczy dołączyć do spotkania klikając ten link.

Celem projektu „SPIN-Małopolskie Centra Transferu wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców jest świadczenie innowacyjnych usług doradczych dla ponad 750 przedsiębiorców z Małopolski, przez instytucje zaangażowane w realizację projektu:

  • Wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  • Akademię Górniczo – Hutniczą – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini
  • Uniwersytet Jagielloński – Małopolskie Centrum Biotechnologii
  • Politechnikę Krakowską – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  • Towarzystwo Geosynoptyków GEOS
  • Fundację Progress and Business
  • Fundację Polish Heritage

Wszystkie usługi realizowane są w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji tj.: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W ramach projektu firmy mogą uzyskać specjalistyczne doradztwo na możliwie najwyższym poziomie wykorzystującym potencjał naukowy i badawczy jednostek naukowych funkcjonujących w Małopolsce z zachowaniem zindywidualizowanego podejścia do każdego przedsiębiorcy i jego potrzeb. Doradztwo może dotyczyć potrzeb rozwojowych firmy (nowe technologie, zmiany produktowe) jak i pomocy w zakresie pozyskania środków na wprowadzenie innowacji.

Projekt jest realizowany od maja 2019r. do czerwca 2023 r. a jego łączna wartość to blisko 20 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców z Małopolski, którzy chcieliby opracować i wdrożyć innowacje w swojej firmie. Strona główna projektu: www.spin.malopolska.pl.