Inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej w Krakowie

|

Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał kolejny etap projektu Deklaracji Partnera Projektu na rzecz utworzenia w Małopolsce Inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC).

Budując inkubator w Krakowie staniemy się częścią prestiżowego grona miast i regionów aktywnie wspierających sektor technologii kosmicznych i satelitarnych, tworząc tym samym warunki do nauki, rozwoju i współpracy dla mieszkańców naszego regionu.

Inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centres), to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów. Celem tworzenia inkubatorów jest wspieranie startupów działających w obszarze technologii technik kosmicznych i satelitarnych.

Inkubatory ESA BIC zostały utworzone już w dwudziestu różnych lokalizacjach w krajach europejskich i stanowią znakomity mechanizm wsparcia młodych firm. To właśnie ambitne startupy rozwijające się w tak innowacyjnym i trudnym sektorze wymagają zewnętrznego zaangażowania. ESA BIC ma za zadanie przyczynić się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego i merytorycznego oraz udostępnienie infrastruktury laboratoryjnej dla uczestników programu. W Krakowie będzie on realizowany w Krakowskim Parku Technologicznym.

Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia faktycznych mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną. Polacy mają gen innowacji, mamy w kraju wybitnych naukowców, programistów i inżynierów, którzy ze wsparciem biznesowym mogą wiele zrobić dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. Polska krok po kroku realizuje założenia Polskiej Strategii Kosmicznej – mówi Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Sektor kosmiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu w Polsce. Nasi naukowcy i inżynierowie wnoszą duży wkład w budowę nowych satelitów, łazików czy specjalistycznego oprogramowania. Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań, które wykorzystują dane satelitarne. Rozwój technologii kosmicznych to także duże szanse dla rozwoju branży transportowej i logistycznej, które są silnie rozwinięte w Małopolsce.

Polski sektor kosmiczny jest na początku drogi swojego rozwoju i dlatego należy go wesprzeć. Ten innowacyjny sektor potrzebuje zewnętrznego wsparcia oraz narzędzi i usług, które tylko wspólnymi działaniami możemy dostarczyć i przyczynić się do budowania silnego sektora kosmicznego w regionie – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przypomnijmy, że dotychczas został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie utworzenia inkubatorów przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej i wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych. List intencyjny podpisany został przez Województwo Małopolskie, Gminę Miejską Kraków, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Sygnatariusze wyrazili wolę współpracy w zakresie:

  1. Utworzenia na terenie województwa małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) w obszarze technologii kosmicznych oraz współpracy w zakresie jego funkcjonowania i rozwoju.
  2. Wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych oraz ich wykorzystania przez inkubowane podmioty w zakresie współpracy z: Komisją Europejską (KE), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Agencją GNSS (GSA) oraz Polską Agencją Kosmiczną.

Podpisana została także przez Województwo Małopolskie Deklaracja Partnera Projektu, która pozwoliła na wybranie i włączenie konsorcjum regionalnego do ogólnopolskiego konsorcjum miast, w których powstaną Inkubatory ESA BIC w Polsce. Składa się z trzech konsorcjów regionalnych pięciu miast: Gdańsk – Kraków, Warszawa – Wrocław, Rzeszów.

W skład każdego konsorcjum wchodzą partnerzy zarządzający, technologiczni, biznesowi oraz finansowi tworząc wspólnie Inkubator mogący zaoferować startupom rozwój na wysokim poziomie.

Partnerami Konsorcjum Regionalnego Gdańsk – Kraków są następujące instytucje: Krakowski Park Technologiczny Sp. z.o.o., Creotech Instruments S.A., Black Pearls VC S.A., Politechnika Krakowska, Gmina Miejska Kraków, Województwo Małopolskie, Fundacja Gdańsk Global, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Interizon, Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku S.A., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., PZU Lab S.A., Innoventure Sp. z o.o., Hyperion Alfa Sp. z o.o., Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A., Olivia Business Centre.

Reprezentantem i liderem krajowego konsorcjum została Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). ARP pełni rolę lidera projektu, który łączy trzy konsorcja regionalne. ARP odpowiadać będzie na poziomie krajowym za realizację wskaźników projektu, raportowanie, transfer środków z ESA oraz zarządzanie całością projektu.