Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki

|

grafika promująca konferencję

Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny  zapraszają na konferencję pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, która odbędzie się już 30-31 maja 2022 r. w budynku KPT, przy ul. Podole 60.

Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu. Udział w konferencji to szansa na rozwinięcie wiedzy na te tematy, poznanie dobrych praktyk biznesu oraz działań podejmowanych przez gminy i organizacje pozarządowe w zakresie GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych kierunków rozwoju w obszarze „Gospodarka” w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która została przyjęta w grudniu 2020 r. Szczególną rolę ma tutaj sektor publiczny, który powinien zarówno wdrażać idee GOZ, np. realizując tzw. zielone zamówienia publiczne, jak i promować wśród przedsiębiorców i mieszkańców zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo przy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości działają Ekodoradcy dla biznesu, a Małopolska angażuje się w różnego rodzaju projekty związane z szeroko rozumianym GOZ-em – przypomina Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Wspólnie opracowana propozycja programowa dot. wzmocnienia działań podejmowanych na rzecz klimatu w Małopolsce zyskała przychylność europejskich ekspertów i została wybrana do finansowania obok 14 innych inicjatyw w całej Europie. Odbywa się w ramach programu ‘Science meets Regions’, prowadzonego przez Joint Research Centre, agendę Komisji Europejskiej.

Wydarzenie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki” składa się z trzech modułów:

  • wystąpień ekspertów,
  • prezentacji regionalnych studiów przypadków GOZ,
  • panelu dyskusyjnego.

Wydarzenie jest adresowane do osób:

  • reprezentujących środowiska naukowe, na co dzień zajmujących się tematyką związaną z gospodarką o obiegu zamkniętym
  • przedstawicieli firm świadomych wagi wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w swojej działalności i wprowadzających lub planujących wprowadzić rozwiązania GOZ
  • przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych i zainteresowanych tematyką GOZ
  • przedstawicieli administracji publicznej planujących strategie zrównoważonego rozwoju w swoich jednostkach

Szczegółowy program oraz rejestracja dostępne są pod tym linkiem.