1-3 września: CYBERSEC w Krynicy. Europejskie miasta i regiony w dobie wyzwań cyfrowych

|

grafika promująca cybersec

Już na początku września Krynica-Zdrój będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities poświęconej cyberberbezpieczeństwu. Będzie to kolejne międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Instytut Kościuszki w ramach European Cybersecurity Forum – CYBERSEC. W konferencji udział weźmie Prezydent RP Andrzej Duda. Głównym Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia jest Małopolska!

CYBERSEC CEE Regions & Cities to wiodąca w Europie konferencja będąca forum omawiania nowych technologii i sposobów zarządzania nimi, nawiązywania partnerstwa oraz kształtowania polityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Wydarzenie wzmacnia i podkreśla potencjał oraz możliwości współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities brzmi: „W kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach”.

– Nakierowuje ono dyskusje na temat wartości związanych z nowymi technologiami i odpowiedzialności w cyfrowym świecie. To zagadnienie, w związku z coraz większą skalą i skutkami wrogich zachowań w cyberprzestrzeni, jest w ostatnich dniach i tygodniach przedmiotem politycznej troski ze strony Sojuszu Transatlantyckiego, Komisji Europejskiej oraz agencji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w wielu krajach – tłumaczy Izabela Albrycht, przewodnicząca Komitetu Programowego Forum CYBERSEC.

 

– W czasie bezprecedensowych ataków hakerskich wymierzonych w polskie państwo, jego najwyższych urzędników, polskie samorządy oraz przedsiębiorców musimy ponad podziałami politycznymi podjąć wspólny wysiłek, aby zabezpieczyć się na przyszłość. Krynica jest doskonałym miejscem do debat poświęconych tej tematyce – mówi z kolei dr Andrzej Kozłowski, dyrektor Programowy Krynica Goes Digital z Instytutu Kościuszki.

Dlaczego Regions & Cities?

Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie tak należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach.

W ramach CYBERSEC CEE Regions&Cities w ciągu trzech dni przedstawione zostaną cztery ścieżki tematyczne: Cyfrowa przestrzeń, Cyfrowe Trójmorze, Cyberbezpieczeństwo Administracji Samorządowej oraz Krynica Goes Digital, podczas której zostaną omówione m.in. wyzwania cyfrowe polskiej gospodarki, transformacji energetycznej oraz bezpieczeństwa narodowego.

– Jako organizatorzy cieszymy się z zainteresowania udziałem w naszej konferencji ze strony największych polskich i światowych firm, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki, organizacji NGO oraz reprezentantów rządu, samorządów oraz instytucji międzynarodowych – mówi dr Andrzej Kozłowski.

Nowa odsłona międzynarodowego spotkania w Krynicy będzie wyznacznikiem merytorycznego kierunku następnych edycji wydarzenia, które skoncentrują się wokół m.in. nowych technologii, cyfryzacji procesów i usług oraz nowoczesnej gospodarki opartej na potencjale naukowym. Podczas spotkania Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z Radą Naukową, rektorzy i przedstawiciele 14 uczelni wyższych z Małopolski pozytywnie zaopiniowali nowy format i program jesiennego wydarzenia w Krynicy-Zdrój organizowanego przez Instytut Kościuszki.

– Jednym z najważniejszych wyzwań obecnego świata jest wszechobecna rewolucja cyfrowa, dlatego też zorganizowanie na terenie Krynicy-Zdroju tak ambitnego wydarzenia jak CyberSec może pomóc w wymiarze globalnym, ale i lokalnym formułować trafne odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa – mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021 odbędzie się 1-3 września 2021 roku w Krynicy-Zdroju.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia na stronie:  www.cybersecforum.eu

Zapraszamy!